ReindeR Rustema on Wed, 16 Jun 1999 18:37:43 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: petitie voor van Miert


Op http://swpat.ffii.org/miert/indexen.html kan je een petitie voor 
EU commissaris van Miert ondertekenen omdat

"On June 24th a legislative proposal is to be presented at the 
Intellectual Property Conference in Paris, according to which a 
US-like "software patent" system is to be introduced in Europe."

groet

ReindeR

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.