Frithjof Kalf on Thu, 17 Jun 1999 19:12:50 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: DNW - rooksignalen uit de nieuwe wereld, Nieuwsbrief No. 21Hierbij opnieuw de elektronische nieuwsbrief van de redactie van het VPRO
televisieprogramma "DNW - rooksignalen uit de nieuwe wereld".

Meer informatie over DNW en haar programma's is te vinden op:
http://www.vpro.nl/dnw

****************************

Aanstaande zondag in DNW:

LEVEN EN WERKEN - Deel 2

Het poldermodel is aan een revisie toe lieten deze week verschillende
werkgeversorganisaties weten. Ook FNV vakbondsleider De Waal vindt dat er
meer geļnvesteerd moet worden in het geluk van de werknemers. Maar hoe zijn
arbeid en vreugde nog te rijmen? Na uitzendingen over de yuppen van het
Amsterdamse KNSM-eiland (Leven en Werken, deel 1) en de autonome zones
waarin de krakers in de hoofdstad zichzelf helemaal trachten los te maken
van de heersende economie, duikt DNW opnieuw in het vraagstuk van de relatie
tussen het individu en de nieuwe economie.

>>>Werkdruk en winstmaximalisering, flexibilisering en stress, 'downsizing'
en 'share holder's value', 'burn out' en opnieuw >groei van de WAO...we
lijken in de westerse wereld de grens te bereiken van de last die aan
>werkenden kan worden opgelegd. De onvrede op de werkvloer groeit maar de
oude beproefde oplossingen (solidariteit, vakbonden) lijken in de
geļndividualiseerde samenleving geen soelaas meer te bieden. 
De 'midlife crisis' komt steeds vroeger, in de VS is 'young life crisis'
inmiddels een ingeburgerd begrip. Al rond het dertigste levensjaar dringt
bij velen de vraag naar een zinniger bestaan zich op. Is het mogelijk een
persoonlijker invulling te geven aan wat nog steeds loopbaan heet? Is er een
middenweg denkbaar tussen carričre en uitstappen? Zijn de werknemers van de
nieuwe globale economie toe aan een nieuw contract? En kun je überhaupt nog
wel ontsnappen aan de ratrace?

Centraal in de uitzending staat de Amerikaanse socioloog Richard Sennett die
in zijn laatste boek "The Corrosion of Character  - The personal
consequences of work in the new capitalism" een verband legt tussen de
steeds flexibeler arbeidsverhoudingen, het verdwijnen van de werkethiek en
het de groeiende druk op de welvaartstaat.

samenstelling: Alexander Oey
redactie: William de Bruijn
productie : Odette Toeset
eindredactie : George Brugmans en Frank Wiering

DNW - rooksignalen uit de nieuwe wereld, zondag 20 juni 1999, NL 3, circa
21.10 uur

**************************************

reacties kunt u sturen naar: dnw@vpro.nl

aan- of afmeldingen voor deze elektronische nieuwsbrief: dnw-nieuws@vpro.nl
(met respectievelijk SUBSCRIBE/UNSUBSCRIBE in de onderwerp/subject regel)

Meer informatie over de uitzendingen van DNW kunt u vinden op onze website:
http://www.vpro.nl/dnw

*******************************
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.