Geert Lovink on Mon, 21 Jun 1999 09:48:53 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Fabel van de illegaal stopt met anti-MAI campagne


Date: Sun, 20 Jun 1999 22:17:37 +0200
From: Fabel van de illegaal <lokabaal@dsl.nl>

Fabel van de illegaal stopt met anti-MAI campagne

De Fabel van de illegaal heeft sinds eind 1997 een actieve rol gespeeld in
de Nederlandse campagnes tegen het Multilateraal Akkoord over
Investeringen (MAI) en de Wereldhandelsorganisatie (WTO), en draaide het
landelijk secretariaat van de actiegroep "MAI niet gezien!". De grote
interesse van extreem-rechts zat De Fabel al langere tijd niet lekker.
Intensieve discussies leidden tot de conclusie dat die betrokkenheid niet
toevallig is, maar eerder structureel.

Gaandeweg werd ook duidelijk dat in veel van de internationale
campagnestructuren progressieve organisaties samenwerken met
nationalistische en nieuw-rechtse organisaties. Een voorbeeld daarvan is
het International Forum on Globalisation (IFG) dat medio 1997 het
initiatief nam tot de internationale anti-MAI campagne. In het IFG zijn
tientallen activisten en onderzoekers actief, en werken progressieve
organisaties als het Third World Network en Public Citizen samen met de
nationalistisch georiënteerde Council of Canadians en de uiterst
conservatieve International Society for Ecology and Culture.

Nieuw-rechtse miljonair

Prominent lid en geldschieter van het IFG is bovendien de miljonair Edward
Goldsmith. Deze eigenaar en hoofdredacteur van het blad The Ecologist
onderhoudt nauwe contacten met nieuw-rechtse think tanks in Engeland,
Frankrijk en België. Het heel Europa omspannende nieuw-rechtse
samenwerkingsverband Synergies Européennes heeft Goldsmiths gedachtengoed
zelfs tot leidraad gekozen voor het denken over onder meer ecologie en
globalisering. Goldsmith pleit voor een "herstel van de natuurlijke
sociale orde" en de scheiding van "verschillende etnische groepen". De
miljonair wilde onlangs in Frankrijk nog meedoen aan de Europese
verkiezingen via de extreem-rechtse partij Mouvement Écologiste
Indépendant. Tegelijkertijd is Goldsmith via het IFG, de James Goldsmith
Memorial Foundation en The Ecologist betrokken bij vele campagnes tegen
onder meer het MAI, de WTO, globalisering en genetische manipulatie.
Vrijwel alle organisaties die internationaal een voortrekkersrol spelen in
die campagnes, blijken door hem te worden gefinancierd of nauw met hem
samen te werken. In 1997 stapte de voltallige redactie van The Ecologist
op vanwege Goldsmiths contacten met extreem-rechts. Hun motieven zijn alom
bekend bij de medewerkers van de andere organisaties, maar tot op heden
heeft niemand het voorbeeld van de redactie opgevolgd. Een discussie
blijft uit.

Secundaire problemen?

Het heeft zover kunnen komen doordat bij de internationale campagnes een
anti-patriarchale en anti-racistische stellingname ontbrak. Racisme en
sexisme worden als secundaire problemen beschouwd. Dat is voor De Fabel
onaanvaardbaar. In september 1998 organiseerde "MAI niet gezien!" daarom
het seminar "Globalisering van de armoede". In de workshops en de
bijbehorende reader werd veel aandacht besteed aan internationale
bevolkingspolitiek, gedwongen sterilisatieprogramma's, illegalisering van
vluchtelingen en migranten, en aan de positie van vrouwen in
vrijhandelszones. De Fabel zocht ook contact met Peoples' Global Action
against "Free" Trade and the World Trade Organisation (PGA), een
samenwerkingsverband van diverse radicale bewegingen uit het zuiden. In
een uitgebreide kritisch-solidaire reactie op het PGA-oprichtingsmanifest
pleitte De Fabel voor de integratie van anti-kapitalistische,
anti-patriarchale en anti-racistische analyses in de campagnes tegen
vrijhandel. Bijna een jaar later moet De Fabel concluderen dat dat
nauwelijks gelukt is. Het probleem lijkt ‘m vooral te zitten in de keuze
van de speerpunt van de campagnes: de vrijhandel. Het ideologisch
afsplitsen en apart bekritiseren van het buitenlands of internationaal
kapitaal is eenvoudigweg niet links in te vullen.

Draagvlak vergroten

De Fabel wil niet meedoen aan een campagne die door gebrek aan linkse
positiebepaling bijdraagt aan de acceptatie en het draagvlak voor
nieuw-rechts, en heeft daarom besloten om te stoppen met de anti-MAI
campagne. De komende maanden wil De Fabel verder onderzoeken hoever de
organisatorische en ideologische invloeden van nieuw-rechts zich
uitstrekken bij de campagnes tegen de vrijhandel. Het is de bedoeling
daarover een reeks artikelen te publiceren en internationaal een discussie
van de grond te krijgen. Zo'n discussie zou een bijdrage kunnen leveren
aan de ontwikkeling van duidelijkere linkse analyses en campagnes rond het
thema internationale solidariteit.

Eric Krebbers
Merijn Schoenmaker


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.