Geert Lovink on Mon, 21 Jun 1999 18:24:49 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: GRENSKAMP '99 - nederlandstalige oproep


[er zal voor dit initiatief een radio in het leven worden geroepen
en een internet redaktie die eens per dag (of meer) zal gaan berichten]

GRENSKAMP '99 - nederlandstalige oproep

(op aanvraag ook rich texth format flyer beschikbaar in nl en engels -
henkj@rivo.dlo.nl) (on request also rich text format flyer available in
dutch and englisch - henkj@rivo.dlo.nl)

Oproep voor antiracisme actie bij het drielandenpunt
Duitsland-Polen-TsjechiŽ van 7. tot 15. Augustus 1999

Grenzen zijn er om overschreden te worden. Wat ze betekenen wordt pas
duidelijk als ze overtreden worden, en het zegt veel over het politieke
en sociale klimaat in een land wanneer men ziet welke vormen van
overschrijding de staat probeert te voorkomen.

Iedereen weet dat het steeds makkelijker is voor geld, goederen en
kapitaal om de grens van nationale staten en territoria te passeren, dat
het verspreiden van informatie niet meer ingeperkt kan worden en dat
sociale en economische problemen niet meer gereduceerd kunnen worden tot
nationale aangelegenheden.

Het is altijd zo geweest dat mensen er moeilijk van te weerhouden zijn
grenzen te overschrijden. Voor sommigen is het heel normaal om te
beslissen waar ze gaan en staan, anderen hebben vaak existentiŽle
redenen; vluchten voor vervolging, uitbuiting, oorlog of zij zien op de
plek van herkomst geen toekomstperspektief. Weer anderen willen gewoon
een tijdje ergens anders zijn.

Elk van deze redenen, hoe vaag ook, is legitiem. Maar voor de meeste
mensen is het tegenwoordig moeilijker dan ooit een grens te passeren. De
territoriale grenzen van vele nationale staten worden vervangen door
nieuwe grenzen, die niet langer alleen een grenslijn tussen rijk en arm
zijn: Mobiliteit en bewegingsvrijheid zijn privileges die wederom nieuwe
afhankelijkheid en mogelijkheden tot uitbuiting veroorzaken.

Het grensregime bestaat niet langer uit traditionele versterkingswerken.
Grenzen markeren gehele zones, waar nieuwe controle- en
bewakingstechnologie getest en verfijnd worden. Grenzen ontvouwen zich
en verschuiven: in het binnenland en in "veilige derde landen",
binnensteden, interregionale wegen, stations, computers en werkplekken.
Gehele landen zijn verworden tot grensgebied. De controles zijn overal,
onafhankelijk van verdenking. Gezichtscontroles worden routine matig
uitgevoerd.

Om deze grenzen te vestigen creŽren en moedigen politici een klimaat van
onzekerheid, wantrouwen en verraad aan bij de bevolking, zodat zij
instemmen met de bevolkingspolitieke criteria van uit- en insluiting.
Tegenwoordig betekenen grenzen niet meer alleen het uitrusten van
paramilitaire patrouilles en het zwaar straffen van grensdelicten, maar
ook het voeren van campagnes om vluchtelingen zwart te maken en de
bevolking op te roepen tot verklikken, waardoor gevoelens van haat en
wantrouwen toenemen. "Propaganda" is hier een te zwakke uitdrukking
voor, "hersenspoeling" is meer op z'n plaats. Zij die vluchtelingen
helpen, eens een heroÔsche daad, worden nu door het grensregime
afgeschilderd als profiteurs, slavenhandelaars en uitbuiters en zijn
daarom staatsvijand nummer ťťn.

Het 1999 grenskamp is een vervolg van de activiteiten om iets te doen
tegen het verhullen en klikcampagnes. Gelijktijdig worden alle mensen
ondersteund die zich willen of moeten verzetten tegen het grenssysteem.
Onze middelen zijn verklaringen en zakelijke informatie, maar ook
tactische experimenten, vernuftig amusement en gerichte stoor- en
irritatieactiviteiten. Ons doel is werkbare tegenmaatregelen te treffen,
die het heersende barbaarse grensregime niet alleen ontmaskeren, maar zo
mogelijk stop zetten.

Het gevecht tegen de grenzen is een gevecht tegen infrarood camera's,
plastic boeien en decentrale en diffuse controles langs en rond de
grens. Het is ook een gevecht tegen bekrompenheid en het aanwakkeren van
haat en racisme. Wij weten dat deze strijd niet hopeloos is: te veel
mensen, de grote meerderheid, heeft er fundamenteel belang bij te kunnen
kiezen waar zij (wij) willen wonen. En niemand kan voorspellen hoe het
zal zijn zonder grenzen, waar en hoe mensen zouden gaan leven als ze
zelf konden kiezen en welke sociale en politieke situatie erdan zou
ontstaan.

KRAAK DE GRENS

Reeds in de zomer van '98 hebben enkele honderden activisten 10 dagen de
Duits-Poolse grens belegerd. De 48-uurs rave, de spectaculaire opening
van drie nieuwe grensovergangen, een konvooi van taxi's, een
demonstratie in Freiberg naar aanleiding van de dood van 7 vluchtelingen
uit Kosovo, een gevangenisbeving bij de lokale gevangenis en tenslotte
een complete bezetting van de grensrivier de Neisse met boten, zwemmers
en toeschouwers waren de hoogtepunten van dat kamp. Daarnaast waren er
concerten, parades, nachtwandelingen, filmnachten,
discussiebijeenkomsten en fun-guerrilla acties zoals het "geen mens is
illegaal"-team dat de tweede etappe van de Saksen wielerkoers voor
amateurs won.

Maar het '98 kamp was pas het begin. Van 7 tot 15 augustus 1999, zullen
de tenten weer opgebouwd worden, dit keer in de buurt van Zittau bij het
Pools - Tsjechische - Duitse drielandenpunt. Er is een kamp gepland met
een nog grotere diversiteit, dat georganiseerd wordt door antiracisme en
antifascisme groepen, politieke en media activisten, radio- en
videopiraten, muzikanten en artiesten en met mensen uit heel Europa.
Daarnaast roepen antiracisme groepen mensen op gelijktijdig deel te
nemen aan acties aan de buitengrenzen van de Schengen landen.

Grenzen hebben een beladen betekenis en daarom hebben practische acties
in die gebieden een sterk symbolisch karakter. Er is een grote
diversiteit van interventie activiteiten mogelijk - van communicatie
guerrilla via klassieke verklaringen tot effectieve stooracties. Volgens
de propaganda van de autoriteiten, is grenscontrole voornamelijk
mogelijk dankzij de bereidheid van de bevolking "verdachte" personen te
verklikken, en deze wordt dan ook van officiŽle zijde aangemoedigd. Het
saboteren van het grensregime betekent dus vooral het doorbreken van
deze bereidheid.

SABOTEER HET GRENSREGIME !

De aankomende verkiezingen in Saksen bieden de mogelijkheid om
racistische en oorlogvoerende partijen met tegenstandpunten te
konfronteren.

Het belangrijkste werkings- en functioneringsprincipe van het kamp zal
wederzijds respect zijn en een niet-hiŽrarchische bij elkaar passen van
verschillende politieke actievormen en perspectieven. We willen
discussiŽren over onenigheden, bijvoorbeeld over de relatie tussen
klassieke en nieuwe media activiteiten, politieke perspectieven of
analytische categorieŽn. Deze onderwerpen zullen in discussierondes,
tijdens het kamp en tijdens de voorbereiding, op een constructieve
manier vorm krijgen om zo een basis te kunnen vormen voor respect en
samenwerking na het kamp. Tegenstellingen zullen niet uitgesloten of aan
de kant geschoven worden ten behoeve van het programma. Daarom zullen er
naast de geplande acties en concerten ook werkgroepen en
discussiebijeenkomsten zijn, waar inhoudelijk gepraat kan worden over
dingen waar de meeste activisten normaal geen tijd voor hebben. We
willen nieuwe zwaartepunten voor antiracistische politiek bespreken en
nieuwe activiteiten voor de herfst. Samen met de deelnemers uit
Oost-Europa willen we discussiŽren over de verschuiving van de Europese
grenzen naar aanliggende landen en handelingsstrategieŽn ontwikkelen
tegen de druk die de EU op die landen uitoefent waardoor de
illegalisering van vluchtelingen en migranten verder toe neemt.

------------------------------------ KOSOVO EN DE EXPLOITATIE VAN DE
VLUCHTELINGEN VOOR DE NAVO OORLOG 30-07-98: De Duitse grenspolitie (BGS)
jaagt op een busje in de buurt van Freiberg - het resultaat is een
dodelijk ongeluk. Zeven vluchtelingen uit Kosovo sterven, 15 anderen
raken gewond, sommige zeer zwaar. Enkelen worden later vanuit het
ziekenhuis naar TsjechiŽ gedeporteerd. "BGS - mensenjagers, weer 7
doden, het is genoeg ": was de slogan van een spontane demonstratie
georganiseerd door de mensen van het grenskamp die lokaal tot grote
opschudding leidde. Toen waren deportaties naar Pristina en Belgrado aan
de orde van de dag. Volgens het Duitse federale regering en de
gerechtshoven hadden vervolgingen in Kosovo "niet een relevante
frequentie om asiel te rechtvaardigen". In maart van dit jaar werd de,
eigenlijk niet nieuwe, verdrijvingspolitiek van Milosevic's politiek de
rechtvaardiging voor de NAVO bombardementen en de NAVO power strategie.
De ellende van de vluchtelingen wordt hypocriet beklaagd terwijl fort
Europa zijn grenzen verder sluit en slechts enkele tienduizenden van
vele honderdduizenden tijdelijk bescherming biedt. De president van de
federale autoriteit verantwoordelijk voor vluchtelingenzaken heeft
besloten voorlopig een beslissingsstop in te voeren en vele
gerechtshoven stellen zaken uit. Opnieuw wordt vluchtelingen hun
aanspraak op een blijfrecht in Duitsland ontnomen. Er is geen einde aan
deze hypocrisie.

------------------------------------

 Kontakt & Info: Grenzcamp 99 c/o Forschungsgesellschaft Flucht und
Migration GneisenaustraŖe 2a 10961 Berlin Telephone 0049 (0)30-9635760
(Wednesday 17-20 hr) Fax 0049 (0)30-9638318 Email grenze@ibu.de oder
FFM@ipn-b.comlink.apc.org Faxes, letters & Emails met "Grenzcamp"
aanduiden!

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.