Geert Lovink on Mon, 1 Nov 1999 10:10:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nettime-nl: De mythe van Netscape, Linux en de kruistochtentegen het boze Wintel


Jos Verhoeff schreef:

> Mensen kunnen kennelijk niet zonder "oorlog"

Inderdaad is er een oorlog gaande om marktaandelen. Het gaat hier om
honderden miljoenen gebruikers van het Internet en de computer in het
algemeen. Er valt erg veel geld te verdienen. De strijd is keihard.
Wellicht niet eens zozeer tegen elkaar maar om de gunst van de consument
die niet zo snel van platform, OS, browser, ISP etc. verandert. Dat
heeft niets te maken met die rare mensen die maar oorlogje willen voeren
terwijl er zulke (oer hollandse) rationele en pragmatische oplossingen in
de aanbieding zijn. 
 
> om de bijna religieuze stelligheid waarmee ze gelanceerd worden. Er worden
> waarde oordelen doorgegeven zonder veel kennis van zaken.

Ik vraag om af of het binnen de context van nettime-nl wel zo zinnig
is om anderen te veroordelen vanwege hun dommigheid. Ik denk dat
iedereen op deze lijst dondersgoed weet wat Linux is, en ook op de
hoogte is van de economie van de open source.

> zitten, dan kan het niet anders of Linux software, nu nog gratis of bijna
> gratis, zal ook betaald moeten worden. Het heeft geen zin om te hoop te
> lopen tegen de kwalijke Microsoft praktijken en de buggy software, om
> vervolgens te merken voor het wagentje van Big Blue gespannen te zijn.

Dat vind ik ook. Het is van belang om heel precies te volgen hoe Linux
wordt verkocht. Het distributie, marketing, training en helpdesk gaat nu
het geld verdienen, ten koste van de ontwikkelaars. Dat is een logische
consequentie van het GNU Free Software/Open Source model.

Dit weekend hebben we vanuit de Waag de campagne 'free4what' gestart,
met als doel om deze ontwikkeling te bediskussieren. Wie profiteert
er van al die vrije software en services, en hoe wordt de achteloze klant
via een achterdeur toch nog bedonderd. Of niet... http://www.waag.org/free 
 
> Overigens vond ik LINUX een geweldig initiatief. Ik vind het dan ook
> doodzonde dat het in een politiek spel verzeild is geraakt. Ik kan me echt
> niet voorstellen dat dat goed is voor de kwaliteiten er van.

Dat gebeurt nu eenmaal wanneer software het veilige lab verlaat en de
afgesloten wereld van hackers vaarwel zegt. Wellicht heeft Jos geen
zin in politieke debatten over welke software de Nederlandse overheid
gebruikt. Welke OS op scholen wordt ingezet. Dat vind ik verder prima. 
Maar anderen maken zich daar wellicht wel druk om.

Groeten,

geert

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.