Jos Verhoeff on Tue, 2 Nov 1999 00:32:46 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: nettime-nl: De mythe van Netscape, Linux en de kruistochtentegen het boze Wintel


Geert Lovink schreef

>Ik vraag om af of het binnen de context van nettime-nl wel zo zinnig
>is om anderen te veroordelen vanwege hun dommigheid. Ik denk dat
>iedereen op deze lijst dondersgoed weet wat Linux is, en ook op d.e
>hoogte is van de economie van de open source.

Dat snap ik niet, Geert. Je legt me woorden in de mond. Dat van die
dommigheid heb ik niet gezegd (Kennis van zaken <> intelligentie). Ik
verbaas me er alleen over dat anderszins redelijke mensen opeens zo fanatiek
kunnen worden over wat tenslotte niet meer of minder is dan een stuk
software (of hardware zoals met de Apple/PC discussie) Dat is geen
dommigheid, maar iets anders, wat je ook in religie ziet. Vandaar de
vergelijking.

>Dat gebeurt nu eenmaal wanneer software het veilige lab verlaat en de
>afgesloten wereld van hackers vaarwel zegt. Wellicht heeft Jos geen
>zin in politieke debatten over welke software de Nederlandse overheid
>gebruikt. Welke OS op scholen wordt ingezet. Dat vind ik verder prima.
>Maar anderen maken zich daar wellicht wel druk om.

Ook hier leg je me een mening op die ik beslist niet heb. Waarom denk je dan
dat ik in nettime  post.
"Politiek" bedoel ik overigens niet in de enge Haagse zin, maar in de brede
geopolitieke zin, waar meer spelers zijn dan Haagse politici. Deze mogen wat
mij betreft graag kiezen voor LINUX. Dat zou de open source gedachte er
achter zelfs zeer ten goede komen denk ik.

Even ter verduidelijking, ik ben geen LINUX tegenstander, mocht iemand dit
denken. Maar het feit dat iemand als Geert persoonlijke opmerkingen maakt in
een diskussiegroep waarin dat zelden of nooit gebeurt is een goede
illustratie van wat ik wilde zeggen.


Jos Verhoeff

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.