dirkjan.van.ittersum@teleacnot.nl (by way of Marja Oosterman ) on Mon, 1 Nov 1999 16:18:05 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: TeleScoop over besturingssytemen


PERSBERICHT TELESCOOP

   Donderdag 4 november 1999
   21.00 - 22.00 uur
   Teleac/NOT Radio 5
   (1008 AM of in stereo via de kabel)


+ Nieuwe serie over Operating Systems

Telescoop start deze week met een serie over Operating Systems.
Voor de meeste gebruikers is Windows het standaard-
besturingssysteem op de computer, maar er zijn alternatieven. Al
jarenlang kent het MacOS van Apple een trouwe gebruikersgroep,
maar ook Linux en BeOS zijn alternatieven. De laatste twee zijn de
laatste tijd zelfs sterk in opkomst. En hoe zit het eigenlijk met mini-
besturingssystemen als Windows CE en het PalmOS voor
handhelds? De komende weken in Telescoop aandacht voor de
voor- en nadelen van de verschillende systemen.

+ Congres over chipkaart

'Van massale invoering naar massaal gebruik' was de titel van een
congres in Den Haag over de chipkaart. Tijdens het congres
werden de resultaten gepresenteerd van een grootschalig
onderzoek naar de acceptatie van de chipkaart. Verder werd er
gediscussieerd over thema's als e-commerce, betalen op internet,
mobiele dienstverlening, identificatie op afstand en internationale
standaardisatie. De verwachting is dat de chipkaart een steeds
belangrijkere rol zal spelen bij de identificatie op de electronische
snelweg, zo bleek tijdens het congres.

+ Computer en handicap

Het internet is voor blinden en slechtzienden een toenemende bron
van irritaties. Sommige pagina's zijn voor visueel gehandicapten
goed te lezen, maar op het merendeel van de homepages treffen ze
een janboel aan. Teksten die zijn weggeschreven in een grafisch
bestand, buttonknoppen zonder popup-tekst en javascript maakt
het er voor hen niet gemakkelijker op. Maar er is nu een
Amerikaanse server die onbegrijpelijke websites omzet naar een
leesbare pagina: Web Access Gateway. Onze verslaggever surfde
met de zeer slechtziende Peter Verhoeven over het internet naar
slecht toegankelijke internetpagina's op zoek naar de knelpunten.

+ Verder in deze uitzending

Uiteraard ook in deze uitzending het laatste nieuws, en een blik in
de meest recente computerbladen.


TELESCOOP IS HET WEKELIJKS MAGAZINE VAN TELEAC/NOT-
RADIO OVER COMPUTERS, NIEUWE MEDIA EN
COMMUNICATIE.

Presentatie :	
Ingrid Drissen

Productie: 	
Dirkjan van Ittersum (035-6293250 -
dirkjan.van.ittersum@teleacnot.nl)

Eindredactie:	
Pieter Kuipers (035-6293296 - pieter.kuipers@teleacnot.nl)


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.