r.vanraay on Tue, 2 Nov 1999 14:19:20 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Fwd: nettime-nl: Linux]


Dat komt (zag ik) omdat het een bijdrage van mij is die per ongeluk naar
martijn persoonlijk is gestuurd. (Beheerder kan het zo geregeld worden, dat
als ik een reply doe, deze naar de lijst gaat, ipv de persoon van wie de
bijdrage afkomstig was, dat ben ik eigenlijk gewend van andere lists?)
Martijn heeft hem geforward naar de lijst, maar als attachment.
Hierbij nogmaals als plain tekst:


Heren (??? welja het is weer eens zover),
 
De prijs van het doosje telt eigenlijk absoluut niet mee, en dat iets waar
veel mensen zich in blijven vergissen. Het credo van tegenwoordig is TCO
(Total Cost of Ownership), en Microsoft heeft ook niet nagelaten die troef
in de strijd te gooien tegen Linux. Voor alle software, maar met name voor
beide voorgaande geldt, dat als je als bedrijf of instantie besluit iets te
gaan gebruiken, je ondersteuning nodig hebt. Het grote voordeel van
Microsoft in deze is dat het vrijwel direct 'uit de doos' draait. Dat is de
reden dat er zoveel voor Microsoft wordt gekozen. Dat je uiteindelijk toch
een (duurbetaalde) specialist nodig hebt is iets wat men zich vaak niet
realiseert.
 
Wat je je overigens ook kunt afvragen is hoelang het nog gaat duren voor er
alleen nog maar van Server Operating Systems sprake is. De huidige
processoren maken de Netwerk Computer echt mogelijk. Toen het idee werd
gelanceerd, bleek al vrij snel dat Java Applicaties te zwaar waren, omdat ze
net voor gebruik worden gecompileerd. De huidige processoren kunnen dat
echter wel zonder dat je een drastische vertraging krijgt.
 
Dat is denk ik ook precies de reden dat Linux door Microsoft wel degelijk
als een bedreiging gezien wordt (Zie onder meer de bekende Hallowe'en
Papers), en het huidige marketing offensief van MS tegen Linux (onder meer
de TCO test die onlangs door hen werd gepubliceerd) kun je ook in dat licht
zien.
Het enige verschil tussen Linux en MS is dat Linux 'Open Source' is, hetgeen
niet betekent dat je er geen geld voor mag vragen (zeker als het om support
gaat), maar dat iedereen mee werkt/kan werken (zelfs Intel), om de
programmacode zo goed mogelijk te krijgen. Dat betekent dat er vaak (tot
verbazing van MS) snel en adequaat wordt gereageerd op geconstateerde
problemen.
 
De reden dat Microsoft haar OS bijna voor niets weggeeft, en dat meneer
Gates zich tegenwoordig meer op (Internet) Media dan op software richt, is
een heel ander verhaal, waar vreemd genoeg niemand zich zorgen over lijkt te
maken. Ik denk eerlijk gezegd dat als de uitkomst van het proces dat op dit
moment wordt gevoerd, zou zijn dat er 2 stukken komen, dat meneer Gates niet
bij de operating system tak blijft, die heeft zijn langste tijd gehad, in
ieder geval als het gaat om de desktop.
 
Een ander merkwaardig fenomeen is inderdaad de 'evangeliseringsdrang' van de
underdog operating systems. Nu is het Linux, vroeger (nu minder heftig) was
het Apple, en er zijn nog een aantal die überhaupt nauwelijks aandacht
krijgen. Voor degenen die benieuwd zijn naar de kretologie kan ik
www.slashdot.org aanraden, gelukkig is de eigenaar er ook achter, en hebben
ze een filter geinstalleerd, waarmee je een gedeelte van de bekende
argumenten kan wegfilteren, zodat je nog iets zinnigs overhoudt.
 
Ik ben eigenlijk wel benieuwd of de wijze waarop deze evangelisatiedrang
naar buiten komt nu een typisch fenomeen is dat zich in het
computergerelateerde wereldje afspeelt, of dat er ook paralellen zijn met
andere situaties.
 
Groet
Ronald van Raaij
 


> -----Original Message-----
> From: f_3 [ mailto:f_3@dds.nl]
> Sent: dinsdag 2 november 1999 9:59
> To: nettime-nl@dds.nl
> Subject: Re: [Fwd: nettime-nl: Linux]
>
>
> Bert van Riel schreef:
> >de bijdrage van sjardijn is in entscape onzichtbaar, is dit technisch
> >probleem?
>
> zo kan je het noemen:
> X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V4.72.2106.4
>
> de nettime.nl mailing-lijst is niet gemodereert, een laat bijlagen
> (attachments) toe, iederen die meent aan tekst niet genoeg te hebben
> kan een bochel van ongekend formaat aan z'n bericht hangen.
> In dit geval koos (?) de schrijfer z'n tekst in't lichtblauw
> weer te geven,
> het resultaat: sommige mailprogrammas (ook oudere versies van
> Microsoft-programmas) tonen niets.
>
> --
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
> * toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde
> mailinglist
> * over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
> * tekst v/d email. Archief:
> http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
> * nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.
> 

**************************************************  
The information transmitted is intended only for the person or entity to
which it is addressed and may contain confidential and/or privileged
material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or
taking of any action in reliance upon, this information by persons or
entities other than the intended recipient is prohibited. If you received
this in error, please contact the sender and delete the material from any
computer.
************************************************** 
Op al onze rechtsverhoudingen, aanbiedingen en overeenkomsten waaronder
Syntegra goederen en diensten levert zijn met uitsluiting van alle andere
voorwaarden onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze worden u op
aanvraag direct kosteloos toegezonden. Tevens kunt u deze vinden via onze
homepage http://www.syntegra.nl 
************************************************** 
On all offers and agreements under which Syntegra supplies goods or services
of whatever nature, the general terms and conditions from Syntegra Groep
B.V. exclusively apply. The general terms and conditions shall be promptly
submitted to you on your request. You can also find these via our homepage
http://www.syntegra.nl 
************************************************** 

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.