Frithjof Kalf on Thu, 18 Nov 1999 12:06:13 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: DNW Nieuwsbrief, jaargang 2, afl. 7Aanstaande zondag om 20.50 uur in "DNW - rooksignalen uit de nieuwe wereld":


DE 'WAR ON DRUGS' -  Deel 2 : De Verliezers

Verleden week, in deel 1 van De 'War on Drugs', kwamen de winnaars
van deze ooit door Ronald Reagan gestarte kruistocht aan het woord zoals
de zichzelf verrijkende narcotica-brigades en de aan de beurs genoteerde
geprivatiseerde gevangenisindustrieŽn. 
Aanstaande zondag, in het tweede deel, vraagt DNW zich af wat de impact
van dit 'perpetuum mobile' is op het leven van veel gewone Amerikanen.
Want als de oorlog door moet gaan, moeten er wel steeds nieuwe
slachtoffers worden gevonden.

Duidelijk is dat de 'War on Drugs' als een wildeman om zich heen slaat en
bij steeds meer bevolkingsgroepen slachtoffers maakt, met name bij
zwarten, armen en vrouwen. De verplichte minimum strafmaat is sinds
1986 drastisch verhoogd, mensen worden beloond als ze elkaar aangeven
en de opsporing richt zich vooral op de kleinere, makkelijk te arresteren
gebruikers. Dit alles heeft na ruim tien jaar geresulteerd in een landschap
van uiteengeslagen gezinnen, gecriminaliseerde buurten en in sommige
gemeenschappen zo goed als verloren generaties. Alleen al in New York
staan dit jaar 50.000 kinderen op lijsten om geadopteerd te worden of bij
pleegouders geplaatst te worden. De reden: hun moeders zitten allemaal
in de gevangenis.


samenstelling: Frank Wiering
redactie/research: Cristina Berio en Olaf Oudheusden
productie: Odette Toeset
eindredactie: George Brugmans en Frank Wiering

DNW - rooksignalen uit de nieuwe wereld, afl. 25 - deel 2
zondag 21 november 1999, NL 3, circa 20.50 uur

*******************************

Voor meer informatie kijk op onze website: http://www.vpro.nl/dnw
reacties kunt u sturen naar: dnw@vpro.nl

aan- of afmeldingen voor deze elektronische nieuwsbrief: dnw-nieuws@vpro.nl
(met respectievelijk SUBSCRIBE/UNSUBSCRIBE in de onderwerp/subject regel)


Met vriendelijke groet, 

Frithjof Kalf
webredacteur
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.