Anton Viergever on Fri, 19 Nov 1999 22:15:07 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: aankondiging van De Melkfabriek


DE MELKFABRIEK presenteert een solo-expositie van de Duitse kunstenaar
HANNES KATER met als titel "mehr GLCK ! mehr GELD ! mehr TEMPO !"

Opening:
vrijdagavond 3 december 20 uur,
met een voordracht / performance door de kunstenaar
Overige openingstijden:
zaterdag 4 en zondag 5 december 13 - 18 uur,
zaterdag 11 en zondag 12 december 13 - 18 uur.

Het werk van Hannes Kater is zeer eigen en haast voor zichzelfsprekend.
Zijn beeldtaal is verwant aan populaire cultuuruitingen zoals strips en 
graffiti. HIj tekent met speciale viltstiften op papier, op muren en
plafonds. 
Ook maakt hij tekeningen op transparante sheets die hij met overhead-
projectoren op groot formaat op de muren projecteert.

In deze expositie zal hij ook voor de eerste keer gebruik maken van een
panel-book. Dat is een transparant lcd-scherm, dat i.p.v. een monitor 
aan een computer gekoppeld wordt, en op de glasplaat van de overhead-
projector gelegd wordt. Op die manier zal hij ook bewegende tekeningen 
(n of meer animaties) in het totaalbeeld opnemen.

Bovendien heeft hij in de afgelopen maanden op de computer met 3D 
software ook een simulatie gemaakt van de expositie-ruimte van 
De Melkfabriek en die op schaal "vol" getekend. Deze simulatie dient 
tevens als model voor de eigenlijke inrichting en vormgeving van de ruimte. 
Zo ontstaat een totaal environment die geheel gevuld wordt met zijn
tekeningen.

Algemene gegevens:
De Melkfabriek
Guldenvliesstraat 4 H
5211 AM 's-Hertogenbosch
tel.: 073 - 6121617
email: org@melkfabriek.demon.nl
website: http://www.melkfabriek.demon.nl


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.