Eveline Lubbers on Wed, 24 Nov 1999 21:20:56 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Historische actie en FIC (films in Cavia)


Beste mensen,

Misschien weten jullie het al, maar aanstaande dinsdag is er
een aktie tegen de WTO op Schiphol die je echt niet wilt
missen. Het hele verhaal staat hieronder. Wat er niet in staat
is dat er inmiddels TICKETS beschikbaar zijn. Wil je ze
ontvangen (en andere pamfletten ed.), bel dan naar de
infonummers of naar mijn persoon op X min Y (020-6279661,
email: kh@xminy.nl)

En verder nogmaals de herinnering aan de laatste echte CluB
IndeX avond in Filmhuis Cavia: Vrijdag 10 december, eerst om
20.00 Noam Chomsky and the Media en ruim twee uur later
Wenders spetterende epos "Untill the end of the world". Daarna
champagne!

We Take Over
Kees

******************************

Doe mee aan actie tegen WTO-top op 30 november!

Hieronder de persverklaring voor een openbare actie die op
dinsdag 30 november op Schiphol gehouden zal worden. We gaan
met z'n allen naar Seattle, omdat daar op dezelfde dag de WTO-
top begint en de maatregelen die ze daar nemen ook ons zullen
treffen. Als we op tijd vertrekken zijn, we nog op tijd om
deel te nemen aan de grote tegendemonstratie in Seattle!

We hebben om een charter gevraagd (voor 300 personen) aan drie
maatschappijen die grote sponsors van de top in Seattle zijn.

Om mee te doen kun je je op die dag om 12.00 uur vervoegen bij
het Meetingpunt voor de vertrekhallen van Schiphol (bij de
roltrappen naar de treinen). Neem koffer/rugzak (warme
kleren!), paspoort en actiemateriaal voor in Seattle mee. Als
je niet een paar dagen naar Seattle kunt, bijvoorbeeld omdat
je voor kinderen moet zorgen, dan kun je toch meedoen: kom ons
dan gewoon uitzwaaien!

Wat we doen op die dag is overigens natuurlijk niet illegaal.
Iedereen mag in de verterkhal komen vragen of hij/zij mee mag.
Dus komt allen! Vraag/neem vrij, politieke organisaties moeten
iedereen gewoon vrij geven die middagdag. Het is
internationale actiedag tegen de WTO. De historische kans om
er bij geweest te zijn!

(Volgt: tekst pamflet)

W.T.O. VLIEG OP!
Actievoerders willen naar Seattle om WTO te stoppen!

Vandaag, 30 november, begint de millennium-vergadering van de
Wereld Handels Organisatie (World Trade Organisation, WTO) in
Seattle aan de Amerikaanse westkust. 5000 Afgevaardigden van
landen, bedrijven en lobby-groepen zullen daar bijeenkomen om
nieuwe drastische maatregelen op het gebied van internationale
economie te nemen. Maar ook tienduizenden demonstranten zijn
naar Seattle getrokken om tegen de WTO te protesteren. Over de
hele wereld wordt tegelijktertijd vandaag actie gevoerd door
mensen die niet naar Seattle kunnen of willen gaan, maar toch
hun stem willen laten horen. Want de WTO is een steeds
machtiger instrument van grote ondernemingen, rijke landen en
de elite in de arm gemaakte delen van de wereld.

De schade die de WTO sinds z'n oprichting in 1994 (voortgeko-
men uit de GATT-onderhandelingen over handel en tarieven)
veroorzaakt heeft is gigantisch. De WTO heeft EEN hoofddoel:
onbeperkte vrijhandel. Dat wil zeggen dat alles dat de
internationale handel beperkingen oplegt uit de weg geruimd
moet worden. De WTO is de motor achter de economische
globalisering, waarin alles gelijkgeschakeld wordt en alleen
de 'sterkste' overeind blijft. De WTO propageert het einde van
de politiek; landen kunnen bepaalde produkten niet meer de
toegang weigeren (bijvoorbeeld hormoonvlees) en actiegroepen
kunnen geen beschermende wetgeving meer afdwingen. Ook
vakbonden, milieugroepen, etcetera zullen steeds machtelozer
worden naarmate de WTO meer te zeggen krijgt.

Vanwege de schade die er tot nu toe ontstaan is, hebben meer
dan 1000 organisaties uit de hele wereld opgeroepen tot een
moratorium. In plaats daarvan willen de rijke landen en grote
ondernemingen (Nederland en de VNO-NCW voorop) de macht van de
WTO in Seattle juist uitbreiden. Zo zal er voorgesteld worden
dat de WTO ook investeringen zal omvatten (in plaats van
alleen handel), dat er een regeling getroffen wordt die
mogelijk maakt dat bedrijven 'eigenaar' worden van genetische
constructies (dan worden bepaalde planten bijvoorbeeld
eigendom van bepaalde bedrijven). En ook wordt er voorgesteld
om een 'free logging agreement' af te spreken, waarmee grote
houtbedrijven onbeperkt toegang krijgen tot wouden op de hele
wereld. Tenzij ze gestopt worden!

Het verzet tegen de steeds grotere macht en vrijheid van
multinationals om de wereld te vernielen en de mensen uit te
buiten, neemt echter in razendsnel tempo toe. Omdat ze vandaag
in Seattle ingrijpende beslissingen over internationale
politiek en economie gaan nemen, die ook ons direct zullen
treffen, willen we onze stem daar laten horen. Wij eisen een
retourvlucht naar Seattle.

Enkele dagen geleden hebben we drie vliegtuigmaatschappijen
melding gemaakt van onze wens: wij hebben Lufthansa,Northwest
en United gevraagd om een charter klaar te zetten, die we om
12.30 uur zullen betreden. Niet geheel toevallig behoren de
drie tot de hoofdsponsors van de WTO-top in Seattle.
Vliegtuigmaatschappij Boeing - die haar hoofdkwartier in
Seattle heeft - is zelfs hoofdsponsor en heeft bijna een kwart
miljoen aan de WTO cadeau gedaan. Als zij ervoor zorgen dat de
WTO vergadert, moeten ze er ook maar voor zorgen dat de
slachtoffers er hun stem kunnen laten horen. WIJ EISEN EEN
VLIEGTUIG NAAR SEATTLE. NU! Als de charter niet beschikbaar
is, nemen we genoegen met plaatsen in gewone lijnvluchten.

(ps: Vliegvelden als Schiphol zijn een van de grootste
profiteurs van de economische globalisering. Zonder dat ons
iets gevraagd wordt, worden hier vliegtuigen vol
spullenbinnengevlogen omdat ze elders een kwartje goedkoper
gefabriceerd kunnen worden. Milieu of arbeidsomstandigheden
doen er niet toe)

MAYDAY!
Voor meer informatie: 071-5173019
email: geengeld@stad.dsl.nl
website: http://stad.dsl.nl/~geengeld

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.