Marja Oosterman on Wed, 24 Nov 1999 15:04:00 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: NoPapers' sociale beleid en redactieteam van dANDe afgelopen weken hebben we voor het eerst in de bestaansgeschiedenis van 
De Agenda van Nederland de zendingen van kopij niet meer bij kunnen houden.

De oorzaken daarvoor waren velerlei.
Hoofdoorzaak was natuurlijk dat de stroom kopij groeit.
Maar een andere belangrijke oorzaak is de problemen die we hebben om goede 
redacteuren te vinden, c.q. te houden.

Dat wordt weer voor een deel veroorzaakt omdat we startende redacteuren 
niet meteen in dienst kunnen nemen, maar slechts (ruime) vergoedingen 
kunnen verstrekken.
Op onze vacature oproepen reageren de meest uiteenlopende mensen.
Het sociale beleid van NoPapers voorziet erin ook mensen die geen 
uitgebreide ervaringen hebben, maar wel zeer gemotiveerd zijn om e.e.a. te 
leren, een kans te geven. Sedert 1990 hebben inmiddels zo'n 400 mensen bij 
NoPapers een interne opleiding genoten, die ze in staat heeft gesteld dat 
werk te gaan doen wat heel goed bij ze past.
Uiteindelijk altijd... elders.
(een enkele uitzondering daargelaten)

Want daar valt gewoon simpelweg meer te verdienen dan bij ons.
De salarisschaal bij NoPapers/dAN is er eentje en ook nog laag: die van het 
minimumloon.
Kom daar maar eens om in deze tijd van arbeidsmarktschaarste.

Misschien vraag je je af hoe het komt dat uberhaupt mensen nog voor 
NoPapers/dAN willen werken als we zo weinig kunnen betalen...
Het antwoord is even complex als simpel:
omdat we hier een team zijn, met wezenlijke aandacht voor elkaar, heel 
opleidings- en leerbereid zijn EN...
last but not least:
iedereen een soort ondernemer binnen de onderneming is.
Diverse medewerkers zijn dan ook niet in loondienst, maar hebben een eigen 
unieke overeenkomst met de stichting. Sommige hebben (inmiddels) een eigen 
bedrijfje met ons als een van de opdrachtgevers, anderen doen het als 
bijbaantje enz. enz.
Zoveel hoofden, zoveel zinnen..

NoPapers is een stichting, mag dus geen winst uitkeren..
maar we mogen wel met elkaar groeien en onze gezamenlijke salarisschaal 
zien te verhogen.
En..
we hebben ons eigen financieringsfonds:
Nfl.

Per half jaar krijgen medewerkers die het afgelopen half jaar bij ons zijn 
geweest, minimaal 1 certificaat.

De certificaten worden verder tegen betaling verstrekt aan 'derden'.
Mensen dus die in feite optreden als investeerders middels het verstrekken 
van een lening tegen redelijke rente.
Het eerste (bijna afgelopen) jaar was die 6,25 %.
Per 1 december wordt het nieuwe rentepercentage vastgesteld.

Het geld in het fonds wordt thans volledig benut voor softwareontwikkeling 
van dAN, die o.a. het werk van de redactie meer en meer moet gaan verlichten.

Misschien mogen we u uitnodigen zelf een certificaat te nemen? Of anderen 
daar toe uit te nodigen?

Dat kan simpel door overmaken van f 100,- of een veelvoud daarvan op
Postgiro 676212 t.n.v. St. NoPapers, Utrecht o.v.v. Nfl.
Het certificaat wordt binnen 3 weken toegezonden.


Vr. groet,


Marja Oosterman
coordinator NoPapers/dAN


NoPapers, digitale uitgevers... virtualiter sedert 1988
Postbus 85333, 3508 AH  Utrecht   Email: info@nopapers.nl
Fax: 030-2543424  Tel.: 030-2544519 (ma t/m vrij 11-16.00 uur)

<http://www.dan.nl/>De Agenda van 
Nederland
kopij per Email:  redactie@dan.nl  (fax en post zie boven)

<http://www.nopapers.nl/nfl/>NoPapers Finance Liga
E-Culture ..)--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.