ravage on Sat, 15 Jan 2000 18:00:46 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Spam!AANBIEDING!

Uitsluitend voor de Nederlandstalige Nettime-junkies


Op 14 januari verscheen het eerste nummer van Actieblad Ravage 
in 2000. Nu driewekelijks, gestoken in een nieuw jasje, dikker, 
veelzijdiger.

Een greep uit de inhoud:

- Grootschalige huiszoekingen in Duitsland, zoektocht naar de 
Revolutionaire Zellen
- Kraakwachten en het verzet daartegen
- Discussie over bindmiddelen voor radicaal-links en methoden om 
nieuwe mensen bij de bestaande activiteiten te werven
- Het succes van Milieu-Offensief
- Interview met Bilwet, n.a.v. herdruk Bewegingsleer
- Actieoverzicht 1999, de enige echte!
- Het laatste nieuws over Groen Front!, ALF/ELF
- Geheimzinnige dood in de Vughtse EBI: reconstructie van het 
overlijden van Cemal Guclu
- Esperanto, wie kent het nog?
- Cultuur-socioloog Manuel Castell
- Verkiezing actie van de eeuw
- Nieuws, columns, angenda

Dit en meer in Ravage #01- 2000, jaargang 12

Wie zich nu via e-mail aanmeldt als jaarabonnee, betaalt slechts fl. 
60,- i.p.v. de gebruikelijke fl. 80,- voor 16 nummers 
(jaarabonnement)

Geef je naam en postadres door, waarna je de acceptgiro krijgt 
toegezonden. En de zestien nummers van 2000.

Deze eenmalige aanbieding is slechts geldig voor 
Nettimers en loopt t/m 31 januari 2000.


ravage@antenna.nl

-------------------------------------------------------------------
De Aktielijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan
voor nieuws en | majordomo@antenna.nl en schrijf in het tekstdeel:
aankondigingen | unsubscribe aktielijst
-------------------------------------------------------------------
Meer info op het web: http://www.ddh.nl/datacom/mailinglist/machine

*<>*<>*<>*<>*<>*<>*<>*<>*<>*<>*<>*<>*<>*<>*<>*<>*<>
     Dirk Jan Dullemond
    Van Doesburglaan 124 G
     6708 MD Wageningen
*<>*<>*<>*<>*<>*<>*<>*<>*<>*<>*<>*<>*<>*<>*<>*<>*<>

Ravage, actieblad 
Van Ostadestraat 233n
1073 TN Amsterdam 
telefoon 020-6761773
fax: 020-6730595
Internet: www.antenna.nl/ravage
-------------------------------------------------------------------
De Aktielijst: | Abonnement opzeggen? Stuur een E-mail aan
voor nieuws en | majordomo@antenna.nl en schrijf in het tekstdeel:
aankondigingen | unsubscribe aktielijst
-------------------------------------------------------------------
Meer info op het web: http://www.ddh.nl/datacom/mailinglist/machine

Ravage, actieblad 
Van Ostadestraat 233n
1073 TN Amsterdam 
telefoon 020-6761773
fax: 020-6730595
Internet: www.antenna.nl/ravage
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.