Eric Kluitenberg on Sun, 16 Jan 2000 16:17:22 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: re: nettime-nl-spam


dear nettime-nl,

At 21:12 -0800 16-01-2000, geert lovink wrote:

>menno grootveld heeft beloofd de taak van de
>moderatie zo snel mogelijk over te nemen.
>dan kunnen jullie bij iemand anders beklag doen en
>de diskussie beginnen of nettime-nl in de toekomst open
>blijft danwel gesloten moet worden.

Een praktische suggestie is een tussenoptie - en wel om de lijst open te
houden voor iedereen die erop staat, kan eenvoudig worden ingesteld met
Majordomo software. Het enige nadeel is dat je dan wel moet posten vanaf
het e-mail account waarmee je bent ingeschreven en dat is soms lastig voor
mensen die er meer dan een e-mail account op na houden...

Voordeel is dat alle mail van buiten dan bij de moderator komt die de spam
eruit kan halen terwijl alle lijstdeelnemers gewoon vrij kunnen blijven
posten. Betekent iets meer werk voor de moderator, maar veel minder dan wat
een gesloten lijst oplevert.

Om dit systeem nog verder te beveiligen zou je subscribe verzoeken ook nog
via de moderator kunnen laten lopen, zodat een spammer zichzelf niet kan
inschrijven en alsnog haar of zijn rotzooi kan verspreiden.

vriendelijke groet,
eric


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.