geert lovink on Sun, 16 Jan 2000 14:10:55 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

re: nettime-nl: Rijk worden in 2000?


dit was spam, voor alle duidelijkheid...

een van de nettime-nl abonnees schreef het volgende:

> Als nettime-nl een gemodereerde mailinglist is (zoals de footer
> aangeeft), hoe kan een lap spam als dit dan via die lijst
> verspreid worden?

nettime-nl is van begin af aan een open lijst geweest.
dit betekent dat iedereen, ook van buiten de lijst, vrijelijk
kan posten. natuurlijk kan dit veranderd worden, maar
het aantal mensen op de lijst en het verkeer zijn nog niet
hoog genoeg om dit te verantwoorden.
moderatie betekent niet alleen selektie van materiaal
voor een gesloten lijst. er moet ook iemand een oogje
in het zeil houden en zo nodig ingrijpen.
menno grootveld heeft beloofd de taak van de
moderatie zo snel mogelijk over te nemen. 
dan kunnen jullie bij iemand anders beklag doen en
de diskussie beginnen of nettime-nl in de toekomst open
blijft danwel gesloten moet worden.

geert 


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.