Karin Spaink on Wed, 9 Jun 1999 19:44:14 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Scientology vs XS4all / Spaink


Persbericht XS4ALL

Diemen, 9 juni 1999


Rechtbank wijst eisen Scientology tegen XS4ALL en Spaink af


De rechtbank in Den Haag heeft vandaag in de bodemprocedure
van Scientology tegen XS4ALL, Karin Spaink en 10 andere
internet providers, alle eisen van Scientology afgewezen. De
rechtbank concludeert dat de publicaties van Spaink geen
enkele inbreuk maken op de rechten van Scientology. Daarom
kan van enige eis tegen XS4ALL en andere providers geen
sprake zijn. XS4ALL hoeft dus niet in te grijpen op de
homepage van Spaink. Scientology is hiermee op alle punten
in het ongelijk gesteld.

Afgezien van een uitspraak in het concrete geval Scientology
gaat de rechtbank in het vonnis ook uitgebreid in op de
aansprakelijkheid van providers in het algemeen. De
rechtbank concludeert dat internet providers zelf niet
verantwoordelijk zijn voor het materiaal dat hun klanten
verspreiden. Wanneer er echter sprake is van een evident
onrechtmatige handeling waar de internet provider kennis van
heeft dan zou de provider moeten optreden. De uitspraak is
daarmee in lijn met het wetsvoorstel computercriminaliteit
II dat binnenkort naar de Tweede Kamer gaat.

De uitspraak gaat ook in op eventuele hyperlinks naar
bijvoorbeeld materiaal dat een auteursrechtelijk inbreuk
maakt. Volgens de uitspraak zou de provider die daar kennis
van heeft tegen deze hyperlinks moeten optreden. XS4ALL
denkt dat de rechtbank hiermee te ver gaat.

In 1996 heeft de rechtbank in Den Haag in kort geding alle
eisen van Scientology tegen XS4ALL, Karin Spaink en andere
gedaagden reeds ongegrond verklaard.

Kern van het conflict betreft de publicaties op Internet van
het Fishman Affidavit. In deze Amerikaanse rechtbank
getuigenis wordt geciteerd uit stukken van Scientology.
Scientology beschuldigde XS4ALL en de andere gedaagden van
auteursrechtschending.

===

Comments:

- The OTs and Ability are indeed validly copyrighted by Hubbard.
- The CST, RTC and NEPI have, based on their license, the right 
  to take legal measures against infrigements.
- Karin did infringe their copyrights until February 1996.
- ISPs have the obligation to act on notification about copyright 
  infringement through their servers and prevent further infringement. 
- LINKS TO INFRINGING MATERIAL ARE IN THEMSELVES INFRINGING.
- ISPs are obliged to disclose the names and addresses of customers 
  who are committing/have committed infringement.


The clams did also lose important parts. For instance: 

- The OTs have been legally published by scientology and may be 
  quoted within the limits of (European) fair use. 
- Karin's current page is legal and may remain online.

===


- K -

--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.