Lennart Huizing on Thu, 10 Jun 1999 11:49:33 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: nettime-nl: Scientology vs XS4all / Spaink


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1


*** PGP Signature Status: good
*** Signer: Lennart Huizing <lennart.huizing@e-moti.nl>
*** Signed: 10-6-99 9:21:58
*** Verified: 10-6-99 9:22:20
*** BEGIN PGP VERIFIED MESSAGE ***

Vergis ik me nou, of stond ongeveer het tegenovergestelde in de
Volkskrant van vandaag? Die schreven dat de Rechtbank vond dat het
copyright van Scientology was bewezen, en dat jij en de providers zo
snel mogelijk je materiaal moesten verwijderen van Internet. Vanwaar
het misverstand?

Ik moet zeggen dat ik jou verhaal wel een stuk beter kan volgen dan
het verhaal van de Volkskrant.

Groeten,
Lennart

Op woensdag 9 juni 1999 17:30, heeft Karin Spaink
[SMTP:kspaink@xs4all.nl] geschreven:
> Persbericht XS4ALL
> 
> Diemen, 9 juni 1999
> 
> 
> Rechtbank wijst eisen Scientology tegen XS4ALL en Spaink af
> 
> 
> De rechtbank in Den Haag heeft vandaag in de bodemprocedure
> van Scientology tegen XS4ALL, Karin Spaink en 10 andere
> internet providers, alle eisen van Scientology afgewezen. De
> rechtbank concludeert dat de publicaties van Spaink geen
> enkele inbreuk maken op de rechten van Scientology. Daarom
> kan van enige eis tegen XS4ALL en andere providers geen
> sprake zijn. XS4ALL hoeft dus niet in te grijpen op de
> homepage van Spaink. Scientology is hiermee op alle punten
> in het ongelijk gesteld.
> 
> Afgezien van een uitspraak in het concrete geval Scientology
> gaat de rechtbank in het vonnis ook uitgebreid in op de
> aansprakelijkheid van providers in het algemeen. De
> rechtbank concludeert dat internet providers zelf niet
> verantwoordelijk zijn voor het materiaal dat hun klanten
> verspreiden. Wanneer er echter sprake is van een evident
> onrechtmatige handeling waar de internet provider kennis van
> heeft dan zou de provider moeten optreden. De uitspraak is
> daarmee in lijn met het wetsvoorstel computercriminaliteit
> II dat binnenkort naar de Tweede Kamer gaat.
> 
> De uitspraak gaat ook in op eventuele hyperlinks naar
> bijvoorbeeld materiaal dat een auteursrechtelijk inbreuk
> maakt. Volgens de uitspraak zou de provider die daar kennis
> van heeft tegen deze hyperlinks moeten optreden. XS4ALL
> denkt dat de rechtbank hiermee te ver gaat.
> 
> In 1996 heeft de rechtbank in Den Haag in kort geding alle
> eisen van Scientology tegen XS4ALL, Karin Spaink en andere
> gedaagden reeds ongegrond verklaard.
> 
> Kern van het conflict betreft de publicaties op Internet van
> het Fishman Affidavit. In deze Amerikaanse rechtbank
> getuigenis wordt geciteerd uit stukken van Scientology.
> Scientology beschuldigde XS4ALL en de andere gedaagden van
> auteursrechtschending.
> 
> ===
> 
> Comments:
> 
> - The OTs and Ability are indeed validly copyrighted by Hubbard.
> - The CST, RTC and NEPI have, based on their license, the right 
>   to take legal measures against infrigements.
> - Karin did infringe their copyrights until February 1996.
> - ISPs have the obligation to act on notification about copyright 
>   infringement through their servers and prevent further
infringement. 
> - LINKS TO INFRINGING MATERIAL ARE IN THEMSELVES INFRINGING.
> - ISPs are obliged to disclose the names and addresses of customers 
>   who are committing/have committed infringement.
> 
> 
> The clams did also lose important parts. For instance: 
> 
> - The OTs have been legally published by scientology and may be 
>   quoted within the limits of (European) fair use. 
> - Karin's current page is legal and may remain online.
> 
> ===
> 
> 
> - K -
> 
> --
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan
zonder
> * toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde
mailinglist
> * over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in
de
> * tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl.
Contact:
> * nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.


*** END PGP VERIFIED MESSAGE ***

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: PGPfreeware 6.0.2i
Comment: comment block

iQA/AwUBN19Z1GZITXHJFzA+EQLZ7QCgmzAtpJvWzr66iMT1wOm2Cq/iIFkAoLZB
Lf+/XrLrzbSAC3g/x5keO+sc
=Cr1M
-----END PGP SIGNATURE-----
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.