ravage on Mon, 1 Nov 1999 20:59:30 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Bliksems!


Bliksems!

Een ieder die in een actiegroep werkzaam is (geweest) kent het 
verschijnsel van de infiltrant. Het onderhouden van een 
spionagenetwerk is een complete bedrijfstak en het bedrijfsleven gaat 
met zijn tijd mee. Zo is nu Echelon ontwikkeld. Het is een grote 
Amerikaanse computer die zoveel mogelijk digitaal verkeer onderschept 
op woorden die kunnen duiden op subversieve activiteit van de 
verzenders. Het 'afluisteren' van telexen, faxen, GSM's en buzzers is 
eveneens een onderdeel van deze operatie. In oktober is door digitale 
activisten een sabotageactie, Jam Echelon, gestart. In deze, naar 
Ravage gemailde, tekst gebruik ik waar van toepassing sleutelwoorden 
die het digitale spionagesysteem Echelon bezighouden.
Alles wat over het World Wide Web gaat, wordt automatisch nageplozen. 
Echelon hoopt zo bijvoorbeeld foute porno op te sporen. Via 
computeractiviteit verraden ook terroristen, hackers en criminelen 
zich. Berichten over drugs worden uit de datastroom gefilterd. De 
naam van het Earth Liberation Front heeft net als die van GroenFront 
attentie. Aandacht die gedeeld mag worden met Malcolm X, David Koresh 
(die knakker van Waco), de Mossad en Bill Clinton. Nijver checkt de 
computer schrijfsels en gesproken tekst over McDonald's, de 
Contra's, Iran of de NASA. Er zijn lange lijsten ingevoerd met 
woorden als Sabena, Sara, Gamma, Xs4all, Exon Shell en Benelux. Voor 
dit stukje kan ik putten uit vijftienhonderd door computeractivisten 
aangedragen internationale namen en trefwoorden. Doel van de 
Jam-actie is Echelon zo druk te bezetten dat hij vastloopt. Zodra de 
redactie van dit blad deze column onder ogen krijgt, is de tekst door 
de spionagecomputer al gecheckt op de woordelijke inhoud. Zou ik dit 
willen voorkomen, spreek ik af met Ravage in een verlaten park en 
overhandig zwijgend mijn getypte bijdrage. En dan nog gaat Ravage er 
mee op internet aan de slag.
De enige manier om nieuwsgierige computersystemen buiten de tekstuele 
inhoud te houden is encryptie. Met versleutelingssystemen waaronder 
PGP (en kies dan het Military Level) is het voor derden onmogelijk 
onuitgenodigd te lezen wat er over het net verzonden wordt. In de 
Verenigde Staten mag men daarom alleen tot een beperkt niveau 
versleutelen.
Het PGPen is een handeling extra, maar dat is het persoonlijk afgeven 
van brieven ook. De Amerikaanse overheid wil encryptie van berichten 
op internet geheel verbieden. Daarom bevelen digitale cracks het 
benutten van PGP in Europa aan zolang het nog kan. Het gaat niet 
zozeer om het willen versturen van geheime informatie als wel om 
ieders recht op privacy. De computer maakt geen onderscheid tussen 
een grap en een werkelijk ondermijnend bericht tegen de CIA, FBI, 
CID, RID en hoe ze verder mogen heten. Bij Echelon is een gedicht 
even verdacht als een persverklaring na een aanslag. Het beperkt 
onbewust in de vrijheid van woordkeuze. Voor mijn collegae, 
toekomstige Salmon Rushdies in minder vrije landen, ligt nu niet 
alleen de vrijheid van drukpers maar ook van correspondentie aan 
banden. Het staat immers niet vast wie er naast de bekende 
inlichtingendiensten een beroep doen op de diensten van Echelon. 
Vijftien jaar na 1984 is George Orwells toekomstvisie een feit.

Diana Ozon

http://www.thing.net/~rdom/ecd/jam.html

t. den. 
perkt
tusscksen.mogg. Zoude 

 Ravags.jn t
Ravage, actieblad 
Van Ostadestraat 233n
1073 TN Amsterdam 
telefoon 020-6761773
fax: 020-6730595
Internet: www.antenna.nl/ravage
--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.